Kunst

Kerk

Gemeente

Kerk en Gemeente

Kunstenaar

Christen Kunstenaars

EXPOSITIES

ArsProDeo

KOPEN OF HUREN


Koop

De verkoopprijs van elk werk is een vastgestelde prijs. Het kunstwerk wordt uw eigendom.


Als u een kunstwerk wilt kopen of huren, mailt u dan onderstaande gegevens voor zover van toepassing, aan Willem Zijlstra. De betreffende kunstenaar neemt dan z.s.m. contact met u op.


Huur

Naast de mogelijkheid van kunst kopen kunt u ook overgaan tot huren. Dit geeft de mogelijkheid om bij verschillende projecten verschillende kunstwerken te gebruiken als omlijsting.


Huurtermijn

De kunstenaar investeert vaak veel tijd en geld in het plaatsen van een kunstwerk; die inspanning verandert niet met de lengte van de huur. De huurprijs bedraagt 20% van de verkoopprijs. Soms staat wel een huurprijs vermeld; in een enkel geval bepaalt de kunstenaar een andere prijs.


  1. De minimale huurtermijn is drie maanden.

  2. De maximale huurtermijn is een jaar. Wordt een werk voor een kortere periode gehuurd, dan is helaas geen korting mogelijk.

  3. Besluit u na de huurtermijn het werk te kopen, dan wordt de huurprijs in mindering op het aankoopbedrag gebracht.


NB: "In principe is de huurprijs 20% van de verkoopprijs. Er zijn bijzondere omstandigheden te bedenken (bijv groepshuur) waarbij overleg tussen kunstenaar, Arsprodeo en huurder is gewenst om tot een voor alle partijen acceptabel bedrag te komen. Wanneer iemand belangstelling heeft voor de huur van een werk, maar de prijs is onoverkomelijk, is het aan te raden in overleg te treden met de kunstenaar. Het kan zijn dat de kunstenaar bereid is de hurende partij tegemoet te komen."


Gang van zaken:

Als u interesse heeft voor één of meerdere kunstwerken, neemt u contact op met de kunstenaar, u vindt zijn of haar e-mailadres bij de persoonlijke info.

De kunstenaar reageert persoonlijk en laat weten of het werk in de door u aangevraagde periode beschikbaar is. Hij/zij regelt het transport in overleg met u: òf u haalt het op, òf hij/zij brengt het, òf er wordt een transportbedrijf ingehuurd (waarbij de kosten voor rekening van de huurder zijn). Het werk is vanaf het moment van transport door ons verzekerd.

Kort voor het einde van de afgesproken periode neemt u contact op met de kunstenaar om het retour te bezorgen of het blijft in uw bezit als het werk wordt aangeschaft.


Bij zowel koop als huur maakt u het verschuldigde bedrag over op rekening van ARSPRODEO: NL24 INGB 0006 5149 81 t.n.v. Arsprodeo Bussum, plus de titel van het werk, plus "verkoop" of "verhuur". Wij verrekenen het bedrag met de kunstenaar. Gaat het om meerdere werken dan is er in overleg met de makers korting te bedingen. Wilt u liever eerst informatie, of heeft u andere vragen, dan kunt u terecht bij een van de contactpersonen.


Tenslotte:


  1. Vaak is het de moeite waard de kunstenaar uit te nodigen zelf iets over zijn/haar werk te komen vertellen, de meeste kunstenaars zullen daar toe bereid zijn.

  2. Ook atelierbezoek behoort tot de mogelijkheden en veel kunstenaars hebben een eigen site die bij hun persoonlijke gegevens vermeld staat.

  3. Wilt u advies over inrichting van uw ruimte en de daarvoor geschikte kunstwerken, dan zijn we graag bereid ter plekke met u van gedachten te wisselen. Voorbeelden van ingerichte ruimtes vindt u onder Interieuradvies op deze site.

  4. U vindt op Arsprodeo ook informatie over exposities van leden van de CNV-kunstenbond, waarbij hedendaagse christelijk thematische kunst centraal staat. U kunt hier in alle rust kunstwerken bekijken in een vaak kerkelijke ruimte.Voor meer informatie: Willem Zijlstra 035-6935016 of via e-mail:

mailto:willemzijlstra@telfort.nl?subject=Ars%20Pro%20Deo%20informatie%20aanvraag%20over%20huren%20of%20kopen%20van%20kunst
mailto:willemzijlstra@telfort.nl?subject=Ars%20Pro%20Deo%20informatie%20aanvraag%20over%20huren%20of%20kopen%20van%20kunst
mailto:willemzijlstra@telfort.nl?subject=Ars%20Pro%20Deo%20informatie%20aanvraag%20over%20huren%20of%20kopen%20van%20kunst

ArsProDeo

Kunst voor Kerk en Gemeente

Kunst in de KerkKunst_in_de_Kerk.htmlKunst_in_de_Kerk.htmlshapeimage_4_link_0
KunstenaarsKunstenaars.htmlKunstenaars.htmlshapeimage_5_link_0
ExpositiesExposities.htmlExposities.htmlshapeimage_6_link_0
Kopen of hurenshapeimage_7_link_0
Interieur adviesInterieuradvies.htmlInterieuradvies.htmlshapeimage_8_link_0
Voor KunstenaarsVoor_Kunstenaars.htmlVoor_Kunstenaars.htmlshapeimage_9_link_0
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_10_link_0
AgendaAgenda.htmlAgenda.htmlshapeimage_11_link_0