Nieuws

Presentatiedag nieuwe expositie HEEL DE AARDE

In maart 2024 is er op de Ontmoetings – en Presentatiedag van Arsprodeo, in L’Abri in Eck en Wiel, een nieuwe, reizende expositie samengesteld: Heel de aarde. Deze expositie gaat over de klimaatproblematiek, hoe wij met onze schepping omgaan.

Tijdens deze dag presenteerden ruim 20 kunstenaars bijna 40 kunstwerken. In allerlei disciplines: schilderijen, tekeningen, houtdruk, installaties, video, wandobjecten en meer. Uit alle inzendingen werden 22 kunstwerken gekozen voor de expositie. Van alle aanwezige kunstenaars in elk geval 1 kunstwerk.

Op de foto’s een impressie van de presentatieronde. Niet al het werk dat op de foto’s is te zien, is ook werkelijk opgenomen in de expositie. Op de expositiepagina voor Heel de aarde zie je een kleine selectie van het gekozen werk.

We hopen vanaf september 2024 met de expositie Heel de aarde 2 jaar door het land te reizen.

 

 

 

 

Openingen LICHT

Onze reizende expositie LICHT, i.s.m. hulporganisatie ZOA, heeft inmiddels al heel wat locaties aangedaan. Op alle locaties is er een gastvrije ontvangst. Soms is deze ontvangst extra bijzonder. Zo was er in Doesburg een passende opening in de historische kerk, met veel onderdelen. Arsprodeo-kunstenaar Annewil Jansen sprak over haar werk in de expositie. We mochten in Doesburg zo’n 2000 bezoekers ontvangen.

Ook Groenlo was bijzonder. Daar opende de Iraanse tarspeler Korosh Samadani de expositie met zijn indrukwekkende muziek. Zo’n 700 bezoekers van buiten zagen de expositie.

Nu zijn we in Zaltbommel. Daar sluit de expositie prachtig aan bij de kunstwerken die vluchtelingen maakten, die ook in de kerk hangen. Deze kerk maakt veel werk van de relatie kunst in de kerk en vluchtelingen en omarmt dan ook onze expositie LICHT.

LICHT is een prachtig succes. We zijn dankbaar over zoveel zegeningen.

 

 

 

 

Ontmoetingsdag voor leden

Op 11 februari 2023 was er weer een Ontmoetingsdag voor de leden van Arsprodeo. Het thema was: “wat is je drive als maker?”. Alle kunstenaars stelden zich kort voor, waarbij ze ook iets vertelden over recent werk dat ze meebrachten. Er was een college door Grady van den Bosch over o.a. de drijfveren van verschillende hedendaagse kunstenaars met opdrachten om over door te praten. Er werd in groepjes e.e.a. uitgewisseld en er was ongedwongen ontmoeting. Iedereen vond dat het naar meer smaakte. Het plan is nu om elk half jaar zo’n dag te organiseren. De dag werd georganiseerd door de leden Davitha van de Kuilen en Gerdien van Delft.

 

 

Interview ND in Siddeburen

Afgelopen zomer was onze reizende expositie LICHT te zien in de historische kerk van Siddeburen in Groningen. Het ND interviewde daar één van de exposanten, Armen, met zijn vrouw. Zij zijn beide Armeense vluchtelingen. Armen exposeert met een foto. Hieronder het artikel:

 

 

Opening Reizende Expositie LICHT

Vanaf voorjaar 2022 reist Arsprodeo het land door met de expositie LICHT. Ruim 20 kunstenaars van Arsprodeo exposeren met een kleine 30 kunstwerken. De expositie is een samenwerking met hulporganisatie ZOA. God brengt licht in de duisternis en ZOA doet dat ook bij mensen in nood.

Op zaterdag 19 maart is de expositie geopend in de Spieghelkerk in Bussum. Een groot deel van de kunstenaars was aanwezig. O.a. voorzitter Willem Zijlstra en ZOA-afgevaardigde Desiree spraken. Er was een rondgang langs de kunstwerken, waarbij elke kunstenaar een kleine toelichting gaf.

Onder het genot van een hapje en een drankje was er ook volop ruimte voor ontmoeting.

De expositie gaat t/m 2024 door het land reizen. Meer info over de expositie op de speciale expositiepagina.

 

 

 

Ontmoetingsweekend LICHT

Op 29 en 30 oktober kwamen een kleine 20 kunstenaars van Arsprodeo bij elkaar in L’Abri in Eck en Wiel. Er was ontmoeting en uitwisseling. Er was verdieping d.m.v. lezingen, film en een groepsgesprek over de zeggingskracht van je werk. Er was een presentatie door hulporganisatie ZOA en een kringgesprek over de nieuwe opzet van onze visie, missie en werkwijze. Ca 13 kunstenaars presenteerden hun in ontwikkeling zijnde werk voor de nieuwe, reizende expositie LICHT, waaronder nieuwe leden. Het weekend werd afgesloten door muziek van werkgroeplid Leo de Vos, onder het genot van een drankje. Het op deze manier werken aan een “community” werd zeer toegejuicht.

 

 

 

 

Expositie in de Doopsgezinde Kerk in Apeldoorn

Een aantal werken uit de expositie Expressions for Justice is te zien in de expositie Recht of Krom? in Apeldoorn. Deze loopt nog tot 28 november 2021. (Inmiddels is de expositie voorbij).

 

 

 

 

Expositie Expressions for Justice afgerond

In juli 2021 was de laatste locatie: de Grote Kerk in Naaldwijk. We hebben 2 jaar met de expositie rondgereisd. In september hebben we in een teamvergadering met contactpersoon Rietje Bakker teruggeblikt op een bijzondere tijd. We zijn dankbaar voor alles wat de expositie IJM heeft opgeleverd en de vele expositiemogelijkheden voor ArsProDeo. Op de speciale pagina van de expositie een uitgebreide terugblik.

 

 

 

 

Video Expressions for Justice: 5 portretten van kunstenaars

In “Look Up” vertellen 5 kunstenaars over hun werk in de reizende expositie “Expressions for Justice”. Rietje Bakker, coördinator van IJM Expressions for Justice verzorgt de inleiding. (video: Ruben van Dingen)

 


Expositie Expressions for Justice in LOOK UP!

Na een periode waarin de expositie “Expressions for Justice” stil heeft gelegen i.v.m. corona, is deze nu ondergebracht op twee verdiepingen in christelijke galerie en boekwinkel Look-Up en aangrenzend eetcafé Dwaze Zaken. Beide horen bij “Youth with a Mission” en liggen tegenover het Centraal Station in Amsterdam. De expositie is daar in de maanden juni, juli en augustus van 2020.

 

 

Project Willem Zijsltra op “Met Hart en Ziel TV” van KRO-NCRV!

Op deze website kun je op de pagina “Workshops en Lezingen” o.a. lezen over het interactieve kunstproject “Jacobsladder”, van onze voorzitter Willem Zijlstra. Het programma “Met Hart en Ziel”, filmde de versie van dit project die in de Goede Herderkerk in Huizen plaatsvond. In de video gaat Willem ook in op de waarde van kunst in de kerk en komen jongeren aan het woord die meedoen met het project. De video is een aanrader en duurt maar ruim 7 minuten.

 

 

 

Expositie Expressions for Justice “on the move”!

De reizende expositie Expressions for Justice, vindt volop zijn weg in het land. We zijn nu een paar maanden onderweg en ondervinden op elke locatie veel gastvrijheid. Steeds zijn er ook activiteiten om de expositie verder bekend te maken en om de mensen nog meer te betrekken bij het onrecht van de kindslavernij. Workshops, kerkdiensten, persberichten, presentaties, een kijkwijzer etc. Op de foto is voorzitter van Arsprodeo Willem Zijlstra een deel van de expositie aan het wegrijden, die vanuit de Christelijke Hogeschool Ede naar de volgende locatie werd gebracht: ’t Kruispunt in Linschoten (foto rechts).

Op de speciale pagina voor de expositie staat de agenda met locaties, voor zover nu bekend. We willen in elk geval tot juni 2021 met de expositie doorgaan. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Willem Zijlstra. Zie contactpagina.

 

 

 

Gesammtkunstwerk “Until all are free”

Tijdens de opening van de expositie Expressions for Justice, maakten de aanwezige kunstenaars van Arsprodeo een “gesammtkunstwerk” bij het thema kindslavernij en bevrijding. De tekening wordt onderdeel van de reizende tentoonstelling

 

 

 

Opening expositie Expressions for Justice

De reizende expositie Expressions for Justice is op 6 oktober 2019 officieel geopend op een geanimeerde bijeenkomst in Galerie Arte Temporale in Bussum. Sprekers waren voorzitter van Arprodeo, Willem Zijlstra, coördinator van IJM Expressions for Justice, Rietje Bakker en Church Mobiliser van IJM, Ruben Vlot. De expositie is in de maand oktober te zien geweest in de galerie. Daarna is de expositie op reis gegaan. Op de pagina over de expositie staat de agenda met de data en locaties van de expositie die nu bekend zijn.

 

     Galerie Arte Temporale

    De Schuilplaats Ede

 

 

Eerste expositie Expressions for Justice

Op de IJM dag van 30 maart 2019, zal voor het eerst een deel van de expositie Expressions for Justice te zien zijn, een samenwerking tussen ArsProDeo en IJM Expressions for Justice (zie ook het bericht hieronder). De kunstenaars van ArsProDeo hebben werk gemaakt of uitgekozen dat aansluit bij de thematiek van IJM. Het thema van de IJM dag is “Joy”. Het meisje Joy zal vertellen over haar gevangenschap in de cyberseks en haar bevrijding en daarmee is het meteen ook een thema van hoop en herstel. Verschillende kunstwerken verbeelden dit.

In de loop van het jaar zal de expositie in verschillende samenstellingen vaker te zien zijn. ArsProDeo nodigt kerken en andere instellingen uit zich te melden wanneer zij belangstelling hebben deze expositie te vertonen.

 


Op het affiche: Tears – Myriam Hazelzet

 

 

Samenwerking met IJM EXPRESSIONS

ArsProDeo gaat deelnemen aan een project met IJM Expressions. IJM staat voor International Justice Mission. Een organisatie die zich inzet voor de bevrijding van kindslaven, zoals gedwongen prostitutie en slavernij in het algemeen. Bij IJM Expressions bieden kunstenaars werk aan dat aansluit bij de problematiek waar IJM zich mee bezighoudt, de opbrengst is voor het werk van IJM. ArsProDeo heeft haar kunstenaars uitgenodigd kunst te maken voor een of meerdere exposities bij de thematiek van IJM. Het project zal in de loop van 2019 worden gerealiseerd. Op de informatieavond voor de kunstenaars, in het najaar van 2018, legde onze contactpersoon van IJM Expressions, Rietje Bakker, e.e.a. uit over de organisatie en het project (zie foto links).

www.expressionsforjustice.nl

 

     Waves of despair I – Annewil Jansen

 

 

Expositie “Kunstig Geloven” Bovenkerk Kampen

In juli en augustus 2018 hebben 21 kunstenaars van ArsProDeo geexposeerd in de Bovenkerk in Kampen. Het ging een om verkoopexpositie met als titel “Kunstig Geloven”. De oude Bovenkerk vormde een prachtige ambiance voor het diverse werk.

 

      

 

 

Ontmoetingsdag voor de kunstenaars van ArsProDeo

Op 9 juni 2018 was er een dag van verdieping en ontmoeting voor de kunstenaars van ArsProDeo. Het thema was: “Van toeschouwer tot participant”, oftewel hoe betrek je het publiek meer bij je kunst in exposities en andere kunstprojecten? Verschillende sprekers gingen hier op in: kunstenaar Wiebe van Dingen over zijn project de Gebedsnoot, Ds. Geertje de Vries over de plek van kunst in de kerk en het kunstgesprek met gemeenteleden (zij is op kunst in de religieuze opvoeding gepromoveerd) en kunstenaar Davitha van de Kuilen over de zichtbaarheid van de kunstenaar op social media en over haar 40-dagenproject Online Kunstretraite. Willem Zijlstra ging in op de waarde van hedendaagse kunst in het algemeen en in dat licht van christelijke kunst in het bijzonder. Grady van den Bosch leidde een visiegesprek en sloot de dag af met een interactief, kunstmeditatief moment rond het thema “compassie”.

 

   

 

 

Verpixeling schilderij van Annewil Jansen bij de EO

N.a.v. een expositie met verschillende ArsProDeo-kunstenaars heeft de EO een werk van Annewil Jansen uitgezocht om een grote “verpixeling” van aan te brengen in een van gangen van hun gebouw. Links het originele werk: Kruisafname, inkt. Rechts de verpixeling.

 

          

 

 

Publicatie van werk van 9 ArsProDeo-kunstenaars in de uitgave “Medemens 5” van Kerk in Actie (PKN)

Kerk in Actie (PKN) heeft eind 2017 de katern “Medemens 5” uitgegeven. Hierin staan teksten, gebeden, foto’s en kunstwerken, ter inspiratie voor de diaconie. Kunst in Actie heeft van 9 kunstenaars van ArsProDeo één of meerdere kunstwerken uitgekozen en gepubliceerd in deze uitgave.

 

     

 

 

Project Jacobsladder van Willem Zijlstra

Het project Jacobsladder is een project gericht op de jeugd in de kerk, maar ook geschikt voor andere doelgroepen. O.l.v. kunstenaar Willem Zijlstra worden transparante figuren gemaakt van plastic en plakband, met het lichaam van de jongeren als model. Dit zijn de engelen. Deze worden geplaatst op een hoge ladder. Dit project is recentelijk gerealiseerd in drie kerken in Hilversum. Willem Zijlstra biedt het project aan belangstellende kerken aan. Lees meer over het project op de pagina Workshops en Lezingen.