Nieuws

 

 

Eerste expositie Expressions for Justice

Op de IJM dag van 30 maart 2019, zal voor het eerst een deel van de expositie Expressions for Justice te zien zijn, een samenwerking tussen ArsProDeo en IJM Expressions for Justice (zie ook het bericht hieronder). De kunstenaars van ArsProDeo hebben werk gemaakt of uitgekozen dat aansluit bij de thematiek van IJM. Het thema van de IJM dag is “Joy”. Het meisje Joy zal vertellen over haar gevangenschap in de cyberseks en haar bevrijding en daarmee is het meteen ook een thema van hoop en herstel. Verschillende kunstwerken verbeelden dit.

In de loop van het jaar zal de expositie in verschillende samenstellingen vaker te zien zijn. ArsProDeo nodigt kerken en andere instellingen uit zich te melden wanneer zij belangstelling hebben deze expositie te vertonen.

 

         
1. Rescue – Henriette Alexander
2. Dromen – Greetje Baars
3. De Schreeuw – Henny van Hartingsveldt
4. Op het affiche: Tears – Myriam Hazelzet

 

 

Samenwerking met IJM EXPRESSIONS

ArsProDeo gaat deelnemen aan een project met IJM Expressions. IJM staat voor International Justice Mission. Een organisatie die zich inzet voor de bevrijding van kindslaven, zoals gedwongen prostitutie en slavernij in het algemeen. Bij IJM Expressions bieden kunstenaars werk aan dat aansluit bij de problematiek waar IJM zich mee bezighoudt, de opbrengst is voor het werk van IJM. ArsProDeo heeft haar kunstenaars uitgenodigd kunst te maken voor een of meerdere exposities bij de thematiek van IJM. Het project zal in de loop van 2019 worden gerealiseerd. Op de informatieavond voor de kunstenaars, in het najaar van 2018, legde onze contactpersoon van IJM Expressions, Rietje Bakker, e.e.a. uit over de organisatie en het project (zie foto links).

www.expressionsforjustice.nl

 

     Waves of despair I – Annewil Jansen

 

 

Expositie “Kunstig Geloven” Bovenkerk Kampen

In juli en augustus 2018 hebben 21 kunstenaars van ArsProDeo geexposeerd in de Bovenkerk in Kampen. Het ging een om verkoopexpositie met als titel “Kunstig Geloven”. De oude Bovenkerk vormde een prachtige ambiance voor het diverse werk.

 

      

 

 

Ontmoetingsdag voor de kunstenaars van ArsProDeo

Op 9 juni 2018 was er een dag van verdieping en ontmoeting voor de kunstenaars van ArsProDeo. Het thema was: “Van toeschouwer tot participant”, oftewel hoe betrek je het publiek meer bij je kunst in exposities en andere kunstprojecten? Verschillende sprekers gingen hier op in: kunstenaar Wiebe van Dingen over zijn project de Gebedsnoot, Ds. Geertje de Vries over de plek van kunst in de kerk en het kunstgesprek met gemeenteleden (zij is op kunst in de religieuze opvoeding gepromoveerd) en kunstenaar Davitha van de Kuilen over de zichtbaarheid van de kunstenaar op social media en over haar 40-dagenproject Online Kunstretraite. Willem Zijlstra ging in op de waarde van hedendaagse kunst in het algemeen en in dat licht van christelijke kunst in het bijzonder. Grady van den Bosch leidde een visiegesprek en sloot de dag af met een interactief, kunstmeditatief moment rond het thema “compassie”.

 

   

 

 

Verpixeling schilderij van Annewil Jansen bij de EO

N.a.v. een expositie met verschillende ArsProDeo-kunstenaars heeft de EO een werk van Annewil Jansen uitgezocht om een grote “verpixeling” van aan te brengen in een van gangen van hun gebouw. Links het originele werk: Kruisafname, inkt. Rechts de verpixeling.

 

          

 

 

Publicatie van werk van 9 ArsProDeo-kunstenaars in de uitgave “Medemens 5” van Kerk in Actie (PKN)

Kerk in Actie (PKN) heeft eind 2017 de katern “Medemens 5” uitgegeven. Hierin staan teksten, gebeden, foto’s en kunstwerken, ter inspiratie voor de diaconie. Kunst in Actie heeft van 9 kunstenaars van ArsProDeo één of meerdere kunstwerken uitgekozen en gepubliceerd in deze uitgave.

 

     

 

 

Project Jacobsladder van Willem Zijlstra

Het project Jacobsladder is een project gericht op de jeugd in de kerk, maar ook geschikt voor andere doelgroepen. O.l.v. kunstenaar Willem Zijlstra worden transparante figuren gemaakt van plastic en plakband, met het lichaam van de jongeren als model. Dit zijn de engelen. Deze worden geplaatst op een hoge ladder. Dit project is recentelijk gerealiseerd in drie kerken in Hilversum. Willem Zijlstra biedt het project aan belangstellende kerken aan. Lees meer over het project op de pagina Workshops en Lezingen.