Expressions for Justice

EXPOSITIE

 

Foto: door IJM

 

 

ArsProDeo organiseert samen met IJM (International Justice Mission), meer precies de artistieke poot van IJM, IJM Expressions for Justice, de reizende expositie Expressions for Justice. De expositie vraagt aandacht voor het onrecht van kindslavernij wereldwijd en geeft ook ruimte aan hoop en bevrijding. IJM bevrijdt jaarlijks enkele duizenden kindslaven.

ArsProDeo stelt samen met IJM Expressions for Justice de expositie samen met werk van kunstenaars die lid zijn van AsProDeo. We gaan uit van een kern van 15 werken. Afhankelijk van de locatie vullen we deze aan tot maximaal 25.

Kerken kunnen contact opnemen met ons als ze de expositie in hun gemeente willen exposeren. We gaan uit van een periode van 1 maand per kerk, tussen september 2019 en juli 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Enkele kunstwerken uit de expositie

      

         

 

   

 

 

Activiteiten

Rondom de expositie worden activiteiten en materiaal aangeboden, naar keuze te gebruiken:
. Presentatie door een van de kunstenaars over haar/zijn werk
. Lezing door iemand van IJM over kindslavernij
. Workshop kunst maken bij het thema kindslavernij en hoop
. Meedoen aan het “Red Sand-project”. Hierbij worden kieren in straten en tegels gevuld met rood zand om aandacht te vragen voor de mensen in de kieren van de samenleving.
. DVD over het werk van IJM, bijvoorbeeld te vertonen op een gemeente-avond
. Materiaal voor het begeleiden van een stiltewandeling langs de kunstwerken.

 

   

 

Gratis

Deze expositie van ArsProDeo bieden we gratis aan, de kunstenaars werken pro deo mee aan het project. Wel vragen we van kerken die de expositie organiseren een vergoeding voor de transportkosten en reiskosten voor eventuele genodigden, zoals een kunstenaar die komt spreken. We stimuleren ook graag een collecte voor het werk van IJM.

 

Agenda:

30 maart 2019: Expositie Expressions for Justice, proefversie, IJM-dag Kruispuntkerk, Amersfoort Vathorst.
Oktober 2019: Expositie Expressions for Justice in Galerie Arte Temporale in Bussum, Nieuwe Brink.

Wanneer komen we bij u?