Advies

 

 

     

 

ArsProDeo biedt advies voor uw expositie, voor vaste en liturgische kunst. Dat geldt zowel voor het interieurgebruik als voor de keuze van de kunstwerken. Tevens willen we u graag adviseren hoe zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het kunstproject, en de bezoeker er optimaal bij te betrekken.

 

Interieuradvies

Regelmatig worden er nieuwe kerken gebouwd. Het komt echter ook voor dat oude kerkgebouwen een grondige facelift krijgen. Het zijn hoe dan ook uitgelezen monumenten om kunst een plek in te geven. Dat kan bijvoorbeeld rondom het liturgisch centrum of langs een open wand. Misschien is het ook mogelijk op een buitenmuur of in de tuin.

Meestal heeft een kerkelijke gemeente haar eigen ruimte. Daarin kunnen kunstwerken die verbeelden waar het in de vieringen om te doen is een vaste plaats krijgen. Maar soms is de ruimte alleen gehuurd voor de zondagsdiensten, terwijl deze doordeweeks wordt gebruikt als aula van een school. Maar ook dan kan kunst een plek vinden, mits alles eenvoudig te verplaatsen en op te bergen is.

Liturgische objecten kunnen ook een rol spelen in het stiltecentrum van een bedrijf, of een instelling, of een woongemeenschap. Een kunstobject kan tenslotte ook dienen als oriëntatiepunt voor dagelijkse meditatie.

Vanuit onze ervaringen willen we u graag adviseren en kunnen wij bemiddelen in het contact met de juiste kunstenaar. Om u een goed idee te geven van de vele mogelijkheden laten we op de pagina Projecten bekijken een aantal projecten zien waaraan onze kunstenaars reeds een bijdrage hebben geleverd. Op de pagina Exposities bekijken vindt u voorbeelden van tijdelijk geplaatste kunstwerken in onder andere kerkelijke ruimtes. Inspirerend, ook als u op zoek bent naar kunst die permanent een plaats mag krijgen in de door u beoogde liturgische ruimte.

 

                  

 

Ideeën voor promotie

Wij doen u hierbij een aantal suggesties aan de hand waardoor bezoekers nauwer betrokken zullen raken bij uw expositie.

 1. Medewerkers van een bedrijf of leden van een kerk waar geëxposeerd wordt, per interne mail informeren of erbij betrekken.
 2. In een kerk een persoonlijke uitspraak van voorganger, voorzitter kerkenraad, koster of gemeentelid in de annonce opnemen.
 3. Eén of meer kunstwerken tonen in viering, gemeenteavond of andere bijeenkomst. Bij de viering de voorganger vragen om in de preek een link te leggen naar het getoonde werk.
 4. Bij een solo-expositie de kunstenaar iets laten vertellen over zijn/haar werk. Bij een groepsexpositie één van de betrokken kunstenaars óf een lid van ArsProDeo iets laten vertellen over de expositie. Dit kan via skype óf op locatie.
 5. Bij een feestelijke opening de betrokken kunstenaars over hun werk laten vertellen.
 6. Informatie verstrekken over de expositie via kerkblad, nieuwsbrief of personeelskrant.
 7. Een door APD verzorgd gastenboek met aanvullende informatie neerleggen, ook voor eventuele bijdragen van bezoekers.
 8. Een video-opname van de kunstenaar die in het atelier of bij de expositie over zijn/haar werk vertelt, bestemmen voor gebruik door APD, de kunstenaar zelf of de opdrachtgever.
 9. Afbeeldingen van een APD-kunstwerk gebruiken voor uitnodigingen, liturgieën of kerstkaarten.
 10. APD-kunstenaars interviewen.
 11. Digitale foto’s van de expositie gebruiken als screensavers.
 12. Door APD gemaakte flyers over de expositie of over APD uitdelen.
 13. Aparte bezoekmomenten van de expositie aanbieden voor medewerkers, gemeenteleden of geïnteresseerden.
 14. De geëxposeerde werken indien mogelijk per opbod of veiling te koop aanbieden.
 15. De collectie als ansichtkaarten-boekje afdrukken en aanbieden, als presentje of ter verkoop.
 16. Bezoekers van de expositie uitnodigen stickers te plakken bij het door hen meest gewaardeerde werk.
 17. Externe partijen op de hoogte brengen van de expositie.
 18. Publiciteit zoeken rond elke APD expositie. Kunstenaars worden zelf benaderd actief hun exposities te promoten in hun eigen netwerken.