Projecten bekijken

 

ArsProDeo verzorgt niet alleen exposities. Zij brengt ook op een meer permanente manier kunst in kerken en instellingen. Hieronder vindt u een aantal projecten van ArsProDeo.

 

Verpixeling kunstwerk gang EO-gebouw – Hilversum
Kunstwerk in trappenhuis EO-gebouw – Hilversum
Stiltecentrum EO-gebouw – Hilversum
De Lichtbron – Lelystad
De Baptistengemeente – Huizen
Een kansel in ‘s-Hertogenbosch
Een jubileumcadeau voor Dorcas
Stiltecentrum Timon – Enschede
De Eshof – Hoevelaken

EO in Hilversum

De EO heeft in haar gebouw een “verpixeling” aangebracht van het werk van Annewil Jansen: Kruisafname. Dit is gebeurd n.a.v. een groepsexpositie van ArsProDeo. Op de foto’s het originele werk in inkt en de verpixeling.

EO in Hilversum

In het trappenhuis van het gebouw van de EO is een kunstwerk geïnstalleerd van Tineke Smith. Het gaat om een serie ladders, een Jacobsladder, van transparant kunststof. Het kunstwerk reikt de hoogte in langs de trappen.

De baptistengemeente – Huizen

Centraal staat een ruw gelaste kansel in de vorm van twee handen, die omhoog reiken om te geven en te ontvangen. Bovenop de handen kan de bijbel worden gelegd: een prachtig symbool. Willem Zijlstra ontwierp het model, Jurec Bokrzycki voerde het op kunstzinnige wijze uit. De microfoon is vrijwel onzichtbaar op een dunne steel geplaatst. Onder de kansel zijn wieltjes gemonteerd zodat hij in drie minuten naar het magazijn gereden kan worden.

Voor de wand achter het podium maakte Madelon van Oyen een wandtapijt van allerlei soorten stoffen, met als voorstelling de woestijn: plaats van levenloosheid. Van rechtsboven uit de hoek vliegen kwakkels het beeld in, ze staan op het punt om te landen. Het doek hangt aan transparante nylon draden die bevestigd zijn aan een rolsysteem. Met behulp van een zwengel is het doek in twee minuten op te rollen zodat het veilig in een bak verdwijnt na afloop van de dienst.

In deze gemeente wordt veel gebruik gemaakt van een beamer. Een projectiescherm hangt standaard links van het podium. Speciaal voor deze toepassing ontwierp Irene van den Bos haar schilderij ‘Manna uit de hemel’. Van dit beeld zijn met behulp van de computer zes digitale variaties gemaakt, waarbij het beeld met tekst gecombineerd is. Deze digitale beelden worden op verschillende momenten tijdens de dienst gebruikt. De drie kunstwerken vormen met elkaar één geheel rondom het thema en hoewel zeer uiteenlopend van materiaal zijn ze zorgvuldig op elkaar afgestemd. Samen betrekken ze de ruimte in visuele zin bij datgene waarover gesproken en gezongen wordt. Daarnaast brengen ze het karakter van deze gemeente op sfeervolle en eigentijdse manier in beeld.

 

De Lichtbron – Lelystad

Het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerd vrijgemaakte gemeente van Lelystad kenmerkt zich door een moderne, eenvoudige, wellicht strenge vormgeving. Aan de buitenkant is de kerk kubusachtig. De kerkzaal is eveneens kubusvormig. Opvallend is de witte wand met kruis in glas over de gehele hoogte van de wand achter het podium. De kerkzaal is monumentaal te noemen. Je zou het een moderne kathedraal kunnen noemen.

De kerk is ontworpen op basis van een opgestelde visie die aangeeft hoe de gemeente van Jezus Christus wil zijn. De notitie fungeerde voor de architect als een interpretatiekader voor het eisenpakket. Een citaat:

Karakterisering van de eredienst: eerbied, intimiteit, uiterste belang voor zowel gemeenschap als individu; een boodschap voor de houding tot de schepping en de samenleving en voor de samenleving zelf. (…) Uit de opstelling moet betrokkenheid van de gemeente op elkaar en op de predikant blijken. (…) ‘God is licht’ zou gevisualiseerd kunnen worden.

Inmiddels heeft het gebouw de naam ‘Lichtbron’ gekregen.

 

Stiltecentrum EO-gebouw

Het EO-kantoor is fors onder handen genomen door een interieurarchitect. Daarnaast is geprobeerd meer gezicht te geven aan het christelijke karakter van de organisatie in het gebouw. Enkele kunstenaars van ArsProDeo leverden een bijdrage. Zo verzorgde Willem Zijlstra de inrichting van de gebedsruimte waarbij Henk Pietersma de raamdecoratie voor zijn rekening nam. Tineke Smith heeft in het trappenhuis bij de entree vijf glazen trappen geïnstalleerd die vanaf het dakraam (5 hoog) in de vorm van een vierkant naar beneden hangen.

 

Een kansel in ‘s-Hertogenbosch

Het artistieke ontwerp van een object is één, de technische uitvoering is een tweede verhaal. Daarom werkten Roel Herfst en Eric van ’t Hoff samen bij de vervaardiging van de kansel voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in ‘s-Hertogenbosch.

 

Een jubileumcadeau voor Dorcas

Vanwege het 25-jarig bestaan van de hulpverleningsorganisatie Dorcas vroeg het bestuur aan Willem Zijlstra om een kunstwerk te ontwerpen dat de identiteit en de doelstelling van hun organisatie in beeld zou brengen. het werd een moderne variant op een oud thema: de Zeven Werken van Barmhartigheid.

Net als bij het gelijknamige werk dat in het Rijksmuseum hangt, maakte Willem een zevenluik waarin per luik foto’s zijn opgenomen over het werk van Dorcas: centraal staat de Jezusfiguur als voetwasser. Het totale werk vormt als het is opengeklapt een kruis. Het zevenluik is opgehangen in de ontvangstruimte van het nieuwe kantoor van Dorcas in Andijk.

 

Stiltecentrum Timon – Enschede

Voor een nieuw te bouwen stiltecentrum in Enschede zijn de kunstenaars van ArsProDeo gevraagd om vier kunstwerken te maken rond het thema ‘Jezus, de bron van levend water’. Uitvoerig is gesproken over thematiek, stijl, materialen, belichting, kleurstelling en de plaats ten opzichte van de architectuur. En natuurlijk is het financiële plaatje ook een onderdeel van de bespreking. Er is gedacht aan een centrale sculptuur van natuursteen, een bronzen beeldje op de tafel, een schilderij aan één van de wanden en een stalen reliëf op de buitenmuur.

 

De Eshof – Hoevelaken

ArsProDeo was betrokken bij de inrichting van een gedenkhoek in kerkgebouw ‘De Eshof’ (PKN) in Hoevelaken. De gedenkhoek bestaat uit een ronde nis waarin een tafel staat die gemaakt werd door Erik van ’t Hoff. De keramieken kandelaar en schaal zijn van Henny van Hartingsveldt. Het project werd tijdens een dienst in gebruik genomen. Een ontroerend moment waarbij het gedenken voor de overledenen gecombineerd werd met avondmaalsviering. Men is zeer te spreken over het resultaat:

Samen met ArsProDeo zijn onze wensen voor een gedachtenisplaats in de kerkzaal van de Eshof uitgegroeid tot een mooie, bijzondere en blijvende ruimte om stil te zijn en te gedenken“.