Uitvoering

 

ArsProDeo wil een vitrine bieden voor alle kunstenaars die vanuit een christelijke inspiratie hun werk ter beschikking stellen van de kerk en andere belangstellenden. Wij hebben vormen bedacht waarin we uw gemeente kunnen helpen kleine en grote thematische exposities te organiseren. En we tonen voorbeelden van hoe kunst in een stilteruimte of een liturgisch centrum een rol kan spelen in de geloofsbeleving.

 

Toepassing

In veel kerkgebouwen zijn al elementen van kunst aanwezig in de gebruikte architectuur, raamschilderingen, wandkleden, decoratieve doopvonten en dergelijke. Het verdient aanbeveling deze aanwezige kunstvormen van tijd tot tijd bewust een plaats te geven in de verkondiging.

Kunstuitleen, zoals van ArsProDeo, voegt hier een nieuwe mogelijkheid aan toe, namelijk visuele verrijking bij thematische projecten. Het gaat hierbij om tijdelijke of (semi-)permanente plaatsing met twee mogelijke functies:

  1. autonome kunst: het kunstwerk draagt zijn eigen boodschap uit
  2. een subjectieve toevoeging: het kunstwerk ondersteunt een thema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe maken we dit praktisch, vooral wanneer het gaat om de kerkdienst? Daarvoor hebben we een handvol tips voor u.