Doelstelling

 

De kunstkring ArsProDeo stelt zich ten doel om kunst van christelijke kunstenaars ten toon te stellen in kerken en geloofsgemeenschappen. Zo luidt ons missionstatement. De reden daarvoor is, dat wij geloven dat kunst dienstbaar kan zijn aan de geestelijke opbouw van mensen in het algemeen en het geloofsleven van kerkgangers in het bijzonder.

 

                  

 

 

Kunst doet veel met mensen. Dat is vooral in de kerk zo, waar de ambiance, de sfeer en de diensten de geesten als het ware al enigszins rijp maken voor de specifieke werking van kunst. Wij durven daarom de volgende stellingen wel aan:

 

Kunst in de kerk werkt als een…