Verkoop en Verhuur

 

 

 

            

 

 

Kopen

Het is mogelijk werken van een expositie, of van de website te kopen. De werken hebben een vastgestelde prijs. Bij aankoop wordt het kunstwerk uw eigendom.

 

Huren

Naast de mogelijkheid van aankoop kunt u ook kunst huren. Dat biedt u de gelegenheid om bij verschillende projecten steeds andere kunstwerken te gebruiken.

 

Huurtermijn

 

Huurprijs

De kunstenaar investeert vaak veel tijd en geld in het plaatsen van een kunstwerk; die inspanning verandert niet met de lengte van de huur. Soms staat een huurprijs vermeld; deze bedraagt gewoonlijk 20% van de verkoopprijs, maar in een enkel geval bepaalt de kunstenaar een andere prijs.

NB: In principe is de huurprijs 20% van de verkoopprijs. Er zijn bijzondere omstandigheden te bedenken (bijvoorbeeld groepshuur) waarbij overleg tussen kunstenaar, ArsProDeo en huurder is gewenst om tot een voor alle partijen acceptabel bedrag te komen. Wanneer iemand belangstelling heeft voor de huur van een werk, maar de prijs is onoverkomelijk, is het aan te raden in overleg te treden met de kunstenaar. Het kan zijn dat deze bereid is de hurende partij tegemoet te komen.

 

Procedure

Als u interesse heeft in één of meerdere kunstwerken, neemt u dan contact op met de kunstenaar. U vindt zijn of haar e-mailadres bij de persoonlijke info. De kunstenaar reageert persoonlijk en laat weten of het werk in de door u aangevraagde periode beschikbaar is. Het transport wordt in overleg met u geregeld. Het inhuren van een transportbedrijf is voor rekening van de huurder. Het werk is vanaf het moment van transport verzekerd door ArsProDeo. In geval van huur neemt u kort voor het einde van de afgesproken periode contact op met de kunstenaar om het werk retour te bezorgen.

Bij koop zowel als huur maakt u het verschuldigde bedrag over op de bankrekening van ArsProDeo. Dat is rekeningnummer NL24 INGB 0006 5149 81 t.n.v. Arsprodeo Bussum, plus de titel van het werk, plus de aanduiding ‘verkoop’ of ‘verhuur’. Wij verrekenen het bedrag met de kunstenaar. Gaat het om meerdere werken, dan is er in overleg met de makers korting te bedingen. Wilt u liever eerst informatie, of heeft u andere vragen, dan kunt u terecht bij een van de contactpersonen.

 

Dienstverlening

 

Contact

Als u een kunstwerk wilt kopen of huren, mailt u dan alle gegevens voor zover van toepassing aan onze contactpersoon (zie Contact). De betreffende kunstenaar neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.