Inspiratie

 

 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat kunst een waardevolle toevoeging kan bieden voor de christelijke geloofsgemeenschap. Kunst inspireert. Het is beeldend en blijft als zodanig beter in de herinnering achter. Het kan mensen een nieuwe blik op het leven bieden, en zelfs op een ander spoor zetten.

 

“Soms spreek ik in een kerkdienst en neem een kunstwerk mee omdat dit het thema van de preek op een bijzondere manier verbeeldt. Later hoor ik dan van iemand die erbij was:

Hé, jij sprak jaren geleden bij ons in de dienst. Ja, wat je zei weet ik niet meer, maar je had een kunstwerk bij je en dat zag er zo en zo uit.

Ik exposeerde eens tijdens een jongerenconferentie. Aan het eind kwam er een jongeman naar me toe die zei:

Twee jaar geleden heb ik mijn geloof aan de wilgen gehangen maar door wat je me hier hebt laten zien weet ik dat ik het weer op moet pakken!

Laatst zei een oudere man tegen me:

Jij hebt dat kunstwerk gemaakt, hè? Ik denk dat ik dit beeld voor ogen houd op het moment dat ik sterf.

Dit zijn drie voorbeelden uit een hele reeks die ik zou kunnen noemen, waaruit blijkt dat beelden kracht hebben en dat de Geest van God er gebruik van maakt. Gelukkig is er zowel onder Protestantse-, als Evangelische gemeenten een groeiende belangstelling voor kunst in de kerk.”

Willem Zijlstra

 

 

        

 

 

Het volgende boek zou u ook kunnen inspireren tot het plaatsen van kunst in de kerk. “Het Handboek voor Kunst in de Kerk”, onder redactie van Anikó Ouweneel – Tóth en Marleen Hengelaar – Rookmaker. Ook deelnemers van ArsProDeo droegen bij aan het boek. Het boek is te verkrijgen bij Bol.com.